MWI50-06A7

آی جی بی تی - MWI50-06A7

برند: IXYS

گروه: نیمه هادی

زیرگروه: آی جی بی تی

مدل / برند: MWI50-06A7

موجودی: تماس بگیرید

دانلود فایل ضمیمه

کلمات کلیدی: MWI50-06A7

 

 

توضیحات:

Maximum power dissipation (Pc) of IGBT transistor, W:

Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 600V

Collector-emitter saturation voltage |Ucesat|, V: 1.9V

Maximum gate-emitter voltage |Ueg|, V:

Maximum collector current |Ic|, A: 72A

Maximum junction temperature (Tj), °C:

Rise time, nS: 0

Maximum collector capacity (Cc), pF:

Package: E2

محصولات مشابه

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#